Villkor

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya EU-förordningen GDPR i kraft. Den reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter PUL (personuppgiftslagen).

Vi värdesätter din integritet och ditt skydd av personuppgifter och vill därför informera dig om vår sekretesspolicy

Här följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna:

  • Dflex Fitness strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens integritet vad gäller hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter
  • Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, personlig information och/eller kontaktinformation
  • Vår lagring av personuppgifter baseras alltid på lag, avtal, samtycke eller intresseavvägning
  • Personuppgifter som är klassificerade som känsliga kommer bara behandlas efter inhämtande av ett särskilt samtycke från dig
  • Vi behåller dina personuppgifter i våra interna system även efter avslutat medlemskap
  • Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss (info@dflex.se)

Medlemsplattform 

Vår samarbetspartner för våra medlemsplattform listas nedan. Våra samarbetspartners har sin egen integritetspolicy för användardata. Vill du veta mer, klicka på länkarna nedan.

Onlineträning 

Vår samarbetspartner för våra onlinetränings-plattformar listas nedan. Våra samarbetspartners har sin egen integritetspolicy för användardata. Vill du veta mer, klicka på länkarna nedan.

Våra reklampartners
Vissa av annonsörerna på vår webbplats kan använda kakor. Våra annonspartners listas nedan. Var och en av våra reklampartners har sin egen integritetspolicy för användardata. Vill du veta mer, klicka på länkarna nedan.

Du som medlem behöver du inte göra någonting. Vi vill endast informera dig om att vi tar hand om dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Har du frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på: info@dflex.se